Drugie Międzynarodowe Forum Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczości pt. „Praktyki przedsiębiorczości i metamorfoza terytorialna” PRZENIESIONE na 2021 r. z powodu COVID-19

lut 8, 2021 | Międzynarodowy inkubator przedsiębiorczości

Pandemia pokrzyżowała plany związane z udziałem partnerów projektu Fabryki Przedsiębiorczości w Forum Przedsiębiorczości w czasie Europejskiego Kongresu MiŚP w Katowicach. W 2020 r. Kongres odbył się jedynie w formie hybrydowej, a udział partnerów projektu Fabryki Przedsiębiorczości został odwołany. Złożyło się na to wiele czynników, w tym brak możliwości właściwego zaplanowania i przygotowania Forum, wstrzymanie mobilności i wymiany centrów kształcenia oraz ograniczenie podróży międzynarodowych.

Jednak już listopadzie 2020 roku władze miasta Katowice potwierdziły wolę organizacji Forum Przedsiębiorczości jesienią 2021 r. Natomiast w grudniu 2020 roku nowe władze Saint-Etienne zapewniły, że rozpoczęte projekty w ramach Międzynarodowej Fabryki Zrównoważonych Praktyk Przedsiębiorczych, będą kontynuowane.