Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

XII Turniej Pétanque - 8 maja 2018

XII Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice (8 maja 2018). Kontynuacja wieloletniej tradycji Stowarzyszenia polegającej na propagowaniu wśród mieszkańców katowickiej aglomeracji kultury francuskiej za pośrednictwem gry w tzn. bule. Oprócz rozgrywek przygotowany został francuski piknik dla uczestników turnieju oraz atrakcyjne nagrody dla zwycięskich drużyn. Turniej uzyskał wsparcie ze strony miasta Katowice w ramach małego grantu. Partnerzy imprezy: UM Katowice, Merostwo Saint-Etienne, MOSIR Katowice. Organizowany przez Stowarzyszenie turniej jest tylko jedną z inicjatyw związanych z petanque, ponieważ działająca przy stowarzyszeniu Sekcja Petanque rozwija szersze działania, bierze udział w krajowych i zagranicznych turniejach, a także organizuje zajęcia dla dzieci i dorosłych.

 

Polsko-francuskie warsztaty muzyczne (marzec – lipiec 2018 r.)

W pierwszej kolejności odbyły się warsztaty prowadzone przez muzyków z Konserwatorium Muzycznego im. Massenet w St-Etienne dla katowickiej młodzieży organizowane przez Miasto Ogrodów we współpracy z Domem Saint-Etienne oraz katowickimi szkołami muzycznymi.
Warsztaty trwały 3 dni a prowadzili je Isabelle CHAUCHAT, Catherine GAUDRAND, Alain VEDECHE, Gérard VEDECHE. Skierowane one były zarówno do dzieci rozpoczynających swoją przygodę z muzyką, jak i do amatorskich zespołów muzycznych. Zajęcia pod okiem francuskich muzyków – nauczycieli odbywały się w Mieście Ogrodów, gdzie realizowane są zajęcia w ramach Muzykodromu, ale także w szkołach muzycznych, tj. Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara oraz Państwowej Szkole Muzycznej im. Karłowicza.

Dwunasta edycja „Katowickich Spotkań z Francją” (październik - listopad 2017)

 
Jest to cykl imprez kulturalnych, których celem jest przybliżenie mieszkańcom Katowic miasta partnerskiego Saint-Etienne oraz kultury francuskiej. Program „Katowickich Spotkań z Francją”.
 
- 27 października 2017 r.
Koncert francuskiego piosenkarza Romaina Lateltin. Artysta umiejętnie łączy nowe brzmienia z tradycyjną muzyką francuską. Był to już trzeci koncert tego artysty w Katowicach, który jest zawsze gorąco przyjmowany przez polską publiczność
Noc kina francuskiego w kinie Światowid połączona z francuskim poczęstunkiem. Tym razem głównym wydarzeniem była przedpremierowa projekcja filmu „Kobiety mojego życia” w reż. Arnaud Desplechin.
 
- 16 listopada 2017 r.
Wieczór Beaujolais Nouveau – we współpracy z hotelem „Campanile” i Fundacją The LINK w Katowicach oraz przy wsparciu stałych sponsorów tj. między innymi firmy Carrefour. Celem tej inicjatywy poza jej aspektami rozrywkowymi i kulinarnymi jest przede wszystkim integracja środowiska katowickich frankofonów i frankofilów. Wieczór Beaujolais Nouveau jest doskonałą i - jak się okazuje - często jedyną okazją w ciągu roku do spotkania i lepszego poznania ludzi, którzy tworzą sieć współpracy wokół Domu Saint-Etienne, a reprezentują różne sektory i branże. W tym roku w wieczorze Beaujolais Nouveau wzięło udział blisko 90 osób a pośród nich przedstawiciele katowickich placówek dyplomatycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw. Wieczór uświetnił wykonany na żywo recital francuskiej piosenki. Goście poza degustacją wina Beaujolais Nouveau mogli skosztować francuskich przysmaków, ufundowanych przez sponsorów.

Womex – międzynarodowe targi muzyczne organizowane po raz pierwszy w Katowicach (25 – 28 października 2017 r.)

W targach wzięła udział delegacja z Saint-Etienne na czele z Wicemerem ds. kultury, Panem Marc’iem Chassaubéné, radnym Robertem Karulakiem oraz Marc’iem Marc Vedrinem z wydziału kultury merostwa Saint-Etienne. W targach wzięło także udział przedsiębiorstwo muzyczne z Saint-Etienne, Ouïe Distribution. Wizyta gości z Saint-Etienne była okazją do dalszych rozmów i konkretyzacji projektów wymiany kulturalnej między miastami, w tym współpracy z Konserwatorium Muzycznym oraz udziału Saint-Etienne w szczycie miast kreatywnych UNESCO w Katowicach w czerwcu 2018 roku.

XI Turniej Pétanque o Puchar Prezydenta Miasta Katowice (4 czerwca 2017 r.)  

Kontynuacja wieloletniej tradycji Stowarzyszenia polegającej na propagowaniu wśród mieszkańców katowickiej aglomeracji kultury francuskiej za pośrednictwem gry w tzn. bule. Oprócz rozgrywek przygotowano francuski piknik dla uczestników turnieju oraz atrakcyjne nagrody dla zwycięskich drużyn. Turniej uzyskał wsparcie ze strony miasta Katowice  w ramach otwartego konkursu na imprezy sportowe.

X edycja ArtNaif Festival w Katowicach dedykowanego Francji (czerwiec – sierpień 2017 r.)

Jubileuszowa edycja festiwalu została poświęcona Francji, a jego partnerem organizacyjnym był Dom Saint-Etienne w Katowicach. Stowarzyszenie było partnerem strategicznym pierwszego festiwalu w 2007 roku, kiedy projekt ten był inicjowany. Wkład Stowarzyszenia w organizację festiwalu objął wydarzenia i imprezy towarzyszące w tym przede wszysktim:

 

Obchody Święta Frankofonii w Katowicach - 2017 r.

 
24 marca 2017 r.
Show na skrzypcach w wykonaniu Pani Magdaleny Szymańskiej. Pani Szymańska ukończyła Szkołę Muzyczną I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zwieńczeniem edukacji muzycznej były studia na Wydziale Muzykologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie oprócz gry na skrzypcach, doskonaliła umiejętność gry na fortepianie, organach oraz śpiew.
Noc kina francuskiego w katowickim Kinie Światowid, organizowana dwa razy w roku i mająca na celu przybliżenie mieszkańcom Śląska oraz Zagłębia kultury francuskiej. Tegoroczna wiosenna noc kina francuskiego obejmowała projekcję dwóch filmów, tj. „Skazana na miłość” w reż. Lisy Azuelos oraz „Jutro będziemy szczęśliwi” w reż. H. Gelin. Dla uczestników nocy filmowej przewidziano poczęstunek ufundowany przez Dom St-Etienne w postaci tradycyjnych croissantów, sera i bagietek oraz wina.
Zobacz plakat
 
30 marca 2017 r.
Dzień studyjny poświęcony życiu politycznemu współczesnej Francji, współorganizowany z Uniwersytetem Śląskim oraz Akademickim Centrum Sukcesu (AkCeS). Wydarzenie to skierowane było zarówno do młodzieży licealnej, jak i studentów, którym bliskie są język i kultura Francji. Seminarium było szansą na głębsze zrozumienie określonych aspektów francuskiej współczesnej rzeczywistości politycznej (instytucji wyborów, aktu głosowania i kształtowania się świadomości politycznej młodzieży). Zbliżające się wybory prezydenckie we Francji były doskonałą okazją do dyskusji wokół tych kwestii, czemu sprzyjała obecność zaproszonego gościa, dr Davida Gouard, socjologa i politologa z Uniwersytetu w Montpellier.
Zobacz plakat

Współpraca Liceum Claude Fauriel z Saint-Etienne oraz Liceum Kopernika w Katowicach - 2017 r.


Wymiana młodzieży.
Pobyt młodzieży polskiej w Saint-Etienne zakładający pełne uczestnictwo w życiu szkoły, oraz zakwaterowanie u polskich rodzin
(21 marca - 11 kwietnia 2017)
Wizyta młodzieży z Saint-Etienne w Katowicach. Jedną z osób towarzyszących młodzieży był Robert Karulak, wicedyrektor liceum Claude Fauriel, a jednocześnie radny miasta Saint-Etienne oraz wiceprezes Saint-Etienne Metropole ds. kultury i dizajnu
(12 – 26 październik 2017)

Międzynarodowe Biennale Design w Saint-Etienne - 5 - 9 marca 2017 r.

Udział delegacji Miasta Katowice oraz Domu Miasta Saint-Etienne w uroczystym otwarciu Międzynarodowego Biennale Design w Saint-Etienne. Miasto Katowice było reprezentowane przez Panią Marzenę Szubę, wiceprezydenta miasta Katowice oraz Panią Michalinę Bajor, pracownika Wydziału promocji Urzędu Miasta Katowice.
Pobyt delegacji było okazją do organizacji spotkań roboczych z udziałem przedstawicieli Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach i obu miast pozwalających na koordynację aktualnie realizowanych projektów.

Dwunasta edycja „Katowickich Spotkań z Francją” (październik - listopad 2016)

Katowickie "Spotkania z Francją” to cykl imprez kulturalnych, których celem jest przybliżenie mieszkańcom Katowic miasta partnerskiego Saint-Etienne oraz kultury francuskiej.
 
17 listopada 2016
Wieczór Beaujolais Nouveau – we współpracy z hotelem „Campanile” oraz Fundacją The LINK w Katowicach oraz przy wsparciu sponsorów: firmy Carrefour oraz Eletechnika Polska należącej do grupy ETN.
Poza wspaniałym poczęstunkiem wieczór uświetnił koncert akordeonowy oraz wystawa malarstwa.
Celem tej inicjatywy poza jej aspektami rozrywkowymi i kulinarnymi jest przede wszystkim integracja środowiska katowickich frankofonów i frankofilów. Wieczór Beaujolais Nouveau jest doskonałą i - jak się okazuje - często jedyną okazją w ciągu roku do spotkania i lepszego poznania ludzi, którzy tworzą sieć współpracy wokół Domu Saint-Etienne, a reprezentują różne sektory i branże.
 
25 listopada 2016
Noc kina francuskiego¬ w kinie Światowid połączona z francuskim poczęstunkiem.
Repertuar tegorocznej nocy francuskiego kina obejmował projekcję dwóch filmów, tj. „Odyseja” (L'odyssée) w reżyserii Jérôme Salle, z udziałem między innymi Audrey Tautou oraz „Tancerka” (La danseuse) w reżyserii Stéphanie Di Giusto, z udziałem między innymi Stéphanie Sokolinski. Jak zawsze uczestnicy nocy kina francuskiego w przerwach miedzy seansami mogli skorzystać z francuskiego bufetu ufundowanego przez sponsorów.
Recital akordeonowy muzyki francuskiej w wykonaniu Pawła Cieplaka. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie zaprezentował transkrypcje utworów klawesynowych, organowych i fortepianowych dawnych mistrzów, jak Cesar Franck czy Claude Debussy, oryginalną francuską literaturę akordeonową oraz walce w stylu Musette.
 
17-18 listopada 2016
Spektakl „Krawiec Niteczka” Zbigniewa Głowackiego w wykonani teatru lalki Ateneum z Katowic w Saint-Etienne. Spektakl jest kontynuacją współpracy katowickiego teatru z Teatrem „Libre” z Saint-Etienne oraz Teatrem „Imprimerie” z Rive de Gier, które łączy podpisana w Domu St-Etienne w 2014 roku umowa współpracy.