Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Regionalna Akademia Obywatelska - 17 maja 2013

Regionalna Akademia Obywatelska - 17 maja 2013
Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach Regionalnej Akademii Obywatelskiej i uczestniczyło w nich około 40 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z naszego regionu.
Uczestnicy wysłuchali prezentacji prelengentów, a następnie brali czynny udział w warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie DMSEK.
Wysłuchali oni najpierw prezentacji Pana Roberta Pyki, która dotyczyła współpracy miast partnerskich w Zjednoczonej Europie.
Następnie głos zabrał Pan Laurent Sue, dyrektor stowarzyszenia La Ligue de l’Enseignement w departamencie Loary, którego wizyta w Katowicach dotyczyła przyszłej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu miast Saint-Etienne oraz Katowic.
Po części teoretycznej młodzież zajęła się opracowaniem innowacyjnych projektów współpracy pomiędzy miastami partnerskimi w wymiarze społeczno-kulturalnym oraz gospodarczym.