Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Konferencja „ Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym” – 26 listopad 2008 r.

Dnia 26 listopada 2008 roku, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się konferencja pt. „Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym” zorganizowana przez Forum Młodych Dyplomatów, Ambasada Republiki Francuskiej w RP, Radę Samorządu Studenckiego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Głównym celem konferencji było przybliżenie priorytetów Prezydencji Francuskiej w UE oraz podjęcie debaty dotyczącej polityki energetycznej, nie tylko w aspekcie europejskim, ale również w wymiarze regionalnym. Konferencja ta umożliwiła także przedstawienie dwóch punktów widzenia - Polski i Francji odnośnie pakietu klimatycznego, poruszyła problematykę energii atomowej oraz stanowiła próbę znalezienia w tych sprawach kompromisowego rozwiązania.
Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10. Na początku dr Robert Pyka oraz Pani Paula Marcinkowska przywitali prelegentów oraz zebranych słuchaczy, po czym rozpoczęły się wystąpienia.
W pierwszej części konferencji głos zabrali dr Robert Pyka z wystąpieniem nt. “Wspólnej polityki energetycznej jako część polityki wspólnotowej UE”, Pani Maria Stankiewicz ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites” zwracając uwagę w swoim wystąpieniu na odnawialne źródła energii, które stanowią obecnie nowe perspektywy dla Polski i Europy, dr inż. Jerzy Ziora z Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z wystąpieniem nt. „Wyzwania energetyczne Polski – wyzwania i szanse dla Śląska” oraz Pan Mariusz Ruszel z Forum Młodych Dyplomatów, który poruszył problem energetyki jądrowej, która może stać się odpowiedzią na nadchodzące wyzwania energetyczno-klimatyczne. Głos zabrała także przedstawicielka Ambasady Francji w Warszawie - Pani Elisabeth Claverie de St. Martin.
 
Następnie miała miejsce bardzo żywa dyskusja z udziałem zarówno publiczności, jak i prelegentów oraz ekspertów w tej dziedzinie.
Po przerwie kawowej rozpoczęła się druga cześć konferencji. Tym razem głos zabrali Pan Bogdan Taranowski – wójt gminy Miedźna, przedstawiając zebranym projekt budowy nowej Elektrownii oraz zwracając uwagę na potencjalne skutki tej budowy dla mieszkańców regionu oraz dla sektora energetycznego w województwie śląskim, Pan Grzegorz Libor z Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych z wystąpieniem nt. „Świat pozbawiony współczesnych problemów energetycznych. Powrót do przeszłości na przykładzie Elektrowni Łaziska” oraz wice-prezes EDF Polska – Pan Pascal Delot.
 
Konferencja zakończyła się kolejną debatą, podczas której zebrane osoby nie wahały się zadawać pytań oraz dzielić swoimi spostrzeżeniami odnośnie tak licznych i interesujących wystąpień.
Katowicka konferencja zakończyła się sporym sukcesem, o czym może świadczyć fakt, że zgromadziła około 80 uczestników: poza prelegentami i studentami, także wielu ekspertów zainteresowanych perspektywami energetycznymi.