Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Konferencja „Metropolia pod napięciem” - 29 września 2017 r.

Konferencja „Metropolia pod napięciem”
Data: 29 września 2017 r.
Miejsce: Sala Konferencyjna CINiBA przy ul. Bankowej 11a w Katowicach
Organizatorzy: Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce i Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Konferencja „Metropolia pod napięciem” poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce metropolitalnej, w związku z czym poruszone zostaną kwestie upodmiotowienia administracyjnego i politycznego obszarów metropolitalnych. Dyskusje będą dotyczyć także identyfikacji i monitorowania procesów miejskich celem kreowania efektywnych polityk publicznych na szczeblu miejskim i metropolitalnym oraz przezwyciężania napięć i niepokojów społecznych w europejskich obszarach metropolitalnych.
Gościem specjalnym konferencji po stronie francuskiej będzie Jean-Luc HUMBERT, Dyrektor Generalny Miasta i Metropolii Saint-Etienne. Doświadczenia niemieckie przedstawi Michael SCHWARZE‐RODRIAN, Dyrektor Departamentu Współpracy europejskiej i regionalnej Zagłębia Ruhry.
 
Program konferencji >>>
 

Konferencja Miasta Kreatywne UNSECO - 10 października 2016

Tytuł konferencji:
MIASTA KREATYWNE, KREATYWNI MIESZKAŃCY, KREATYWNE PRZEMYSŁY - ROZWÓJ PO KRYZYSIE
Data: 10-11 października 2016 rok
Miejsce: Miasto Ogrodów Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2, 40-032 Katowice
Organizator: Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach
Współorganizatorzy: Katowice Miasto Ogrodów, Miasto Katowice, Stow. ASEMKA
Partnerzy: Miasto Saint-Etienne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Socjologii UŚ
 
Program konferencji >>>
 

Konferencja "Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta w kontekście równoważenia procesów suburbanizacji" - 11 czerwca 2015 r.

11 czerwca 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongersowym w Katowicach odbyła się polsko-francuska konferencja pt. „Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta w kontekście równoważenia procesów suburbanizacji”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Katowice, Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Konsul Honorowa Republiki Francuskiej.
W konferencji wzięło udział łącznie 89 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele mediów lokalnych, pracownicy naukowi Uniwersytetu Ślaskiego, przedstawiciele Miasta Katowice i różnych instytucji oraz firm z regionu Śląska. W czasie konferencji gościnnie wystąpili również prelegenci z Saint-Etienne, Panowie Patrice Rainieri (Wspólnota Aglomeracji Saint-Etinne Métropole) i Fabien Vercasson (Merostwo Saint-Etienne). Wystąpienia i dyskusje prowadzone w trakcie wydarzenia były tłumaczone symultaniczne.
 
Relacja filmowa z konferencji

Konferencja „Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych” - 6 czerwca 2014 r.

 
Tytuł konferencji:
Dziedzictwo industrialne w procesie transformacji miast poprzemysłowych
- o roli nauk społecznych w wytwarzaniu miasta i refleksji nad miastem
Data: 6 czerwca 2014 r.
Miejsce: Willa Goldsteinów, Katowice, pl. Wolności 12A.

Kontekst i problematyka konferencji:
Celem konferencji jest podjęcie refleksji nad metodami i narzędziami waloryzacji dziedzictwa przemysłowego, jako czynnika sprzyjającego transformacji dawnych miast przemysłowych. Dziedzictwo przemysłowe jest tu rozumiane szeroko zarówno w odniesieniu do jego manifestacji materialnych (budynki, przestrzenie, itp.) oraz niematerialnych odnoszących się do określonej świadomości, kapitału kulturowego, etosu pracy i kompetencji.
Poruszana problematyka będzie rozpatrywana w perspektywie roli, jaką mają do spełnienia nauki społeczne, w procesie nowego odczytywania, a tym samym waloryzacji dziedzictwa przemysłowego i wskazywania metod włączenia go w proces endogennego rozwoju regionalnego.
 
Relacja filmowa z wydarzenia
 

Konferencja o „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność - O granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii” - 11 kwietnia 2013

Dnia 11 kwietnia 2013 roku w Auli Kazimierza Lepszego na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja poświęcona tematyce demokracji lokalnej, pt. „Demokracja lokalna, governance i odpowiedzialność „o granicach partycypacji obywatelskiej w generowaniu polityki miasta i metropolii”.
Zorganizowana została przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Zebranych gości oraz prelegentów powitali: Pan Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz Pan André Friedenberg, wicemer miasta Saint-Etienne.

Konferencja Sieci współpracy i Klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia - 27 marca 2012 r.

Sieci współpracy i Klastry przedsiębiorstw a regiony wiedzy – francuskie i polskie doświadczenia (27 marca 2012 r.)
Dnia 27 marca 2012 roku w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyła się konferencja poświęcona współpracy przedsiębiorstw oraz klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne. Konferencja ta została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Konferencja ta wpisuje się pewien ciąg polsko-francuskich konferencji, organizowanych przez Dom Miasta Saint-Etienne nieprzerwanie każdego marca od 2003 roku. Ostatnie trzy konferencje dotyczyły zagadnień metropolitalnych, obecna poświęcona była źródłom dynamicznego rozwoju największych aglomeracji miejskich. To właśnie tu mamy do czynienia z silną koncentracją tych aktorów i podmiotów, za świata nauki, biznesu czy polityki, których wzajemna efektywna współpraca jest postrzegana obecnie jako podstawowe źródło przewagi konkurencyjnej w skali krajowej, europejskiej czy światowej.
Z tej współpracy, która bazuje na zaufaniu, a skutkuje intensywnym przepływem informacji i wiedzy, rodzą się najbardziej innowacyjne projekty, nowe rozwiązania i zaawansowane technologie, przekształcając dany obszar w region uczący się, region wiedzy.
 
Relacja filmowa z konferencji
 

Konferencja Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki - 31 marca 2011 r.

To już trzecia z rzędu konferencja poświęcona właściwemu zarządzaniu i rozwojowi obszarów metropolitalnych w Polsce i we Francji.
Konferencja "Metropolitalna gra interesów – czyli co zrobić, żeby wszyscy zaczęli grać do jednej bramki" została zorganizowana przy współpracy Urzędu Miasta Katowice, Metropolii Silesia, Uniwersytetu Śląskiego oraz Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Odbyła się 31 marca 2011r. w Rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, w Auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach.
Uczestników konferencji powitali Pan Piotr Uszok - Prezydent Miasta Katowice, prof. dr hab. Wiesław Banyś - JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Dawid Kostempski - Przewodniczący Zarządu GZM.

Konferencja „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” - 25 marca 2010 r.

W ramach corocznych obchodów Dni Frankofonii, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego zorganizował konferencję pt. „Informacja w przestrzeni publicznej Metropolii” - od Metropolii jako instytucji do Metropolii jako przestrzeni społecznego przekazu”.
 
Konferencja, którą objął swoim honorowym patronatem J.M. Rektor Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się 25 marca 2010 roku w Auli Kazimierza Lepszego w Rektoracie UŚ i zgromadziła ponad 100 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz samorządowych, studenci oraz szeroka publiczność.

Konferencja „Czy idea metropolii może być zaraźliwa?” – 31 marzec 2009

Dnia 31 marca 2009 roku, w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się konferencja pt. „Czy idea metropolii może być zaraźliwa?” zorganizowana przez Urząd Miasta w Katowicach, Uniwersytet Śląski oraz przez Dom Miasta Saint-Etienne.
 
Celem konferencji było włączenie się w dyskusję związaną z planami utworzenia na terenie województwa śląskiego metropolii, skupiającej wokół Katowic miasta wchodzące w skład śląskiej konurbacji. Zamysłem organizatorów było podjęcie debaty na temat znaczenia, jakie mają metropolie dla rozwoju jednostek miejskich wchodzących w ich skład. Podjęta została próba udzielenia odpowiedzi na pytanie na ile metropolie działając jako jednostki administracyjne, funkcjonują także w świadomości swoich mieszkańców, jako kolejny poziom wspólnej miejskiej przestrzeni społecznej. Uwaga organizatorów skupiła się na problematyce promocji obszarów metropolitalnych zarówno względem ich mieszkańców, jak i otoczenia krajowego i zagranicznego.
Ponieważ w Polsce idea metropolii jest bardzo młoda, zaś jej podstawy legislacyjne wciąż znajdują się na etapie krystalizacji, podczas konferencji organizatorzy posłużyli się przykładem miasta partnerskiego Katowic, Saint-Etienne, które ma w tym zakresie bogate doświadczenia stojąc od lat na czele metropolii noszącej nazwę „Saint-Etienne Métropole”.

Konferencja „ Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym” – 26 listopad 2008 r.

Dnia 26 listopada 2008 roku, na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, odbyła się konferencja pt. „Perspektywy energetyczne w wymiarze europejskim i lokalnym” zorganizowana przez Forum Młodych Dyplomatów, Ambasada Republiki Francuskiej w RP, Radę Samorządu Studenckiego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ oraz Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach.
 
Głównym celem konferencji było przybliżenie priorytetów Prezydencji Francuskiej w UE oraz podjęcie debaty dotyczącej polityki energetycznej, nie tylko w aspekcie europejskim, ale również w wymiarze regionalnym. Konferencja ta umożliwiła także przedstawienie dwóch punktów widzenia - Polski i Francji odnośnie pakietu klimatycznego, poruszyła problematykę energii atomowej oraz stanowiła próbę znalezienia w tych sprawach kompromisowego rozwiązania.