Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Podsumowanie pierwszego „polsko-francuskiego spotkania noworocznego” - 27 stycznia 2011

Pierwsze tego typu spotkanie noworoczne dla firm francuskich działających na Śląsku i firm polskich zainteresowanych rynkiem francuskim, odbyło się w dniu 27 stycznia 2011 roku w hotelu Angelo.
 
Podczas spotkania poruszony był temat: „Inwestowanie w pracownika, szanse i zagrożenia”.
Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji, Work Express Sp. z o.o, Kancelaria KKP Kotulski Köhler Przybysz, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Patronat nad konferencją objęli: Urząd Miasta Katowice, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Hotel Angelo oraz Steria Polska Sp. z o.o.
Udział w spotkaniu potwierdziło 47 firm, z czego uczestniczyło 35 osób. Wśród obecnych firm byly: Lukas Bank-Credit Agricole, Delta Plus, Prevoir Vie- Groupe, Steria, Capgemini etc.
Spotkanie było podzielone na dwie części: konferencja poświęcona tematowi spotkania oraz rozmowy w kuluarach. Wszystkich gości powitała Urszula Majorkiewicz oraz Michał Soja. Następnie głos zabrali pozostali organizatorzy oraz Prezydent Miasta Katowice, Piotr Uszok. Merytorycznie wystąpili Michał Soja, Jacek Köhler oraz Bruno Bouquet.
Po części konferencyjnej rozpoczęły się rozmowy przy lampce wina i cateringu zorganizowanym przez Hotel Angelo.

Misja handlowa francuskich przedsiębiorstw – 10-15 października 2009

Między 10 a 15 października gościła w Polsce misja handlowa z udziałem francuskich przedsiębiorców między innymi z Regionu Rodan Alpy, w którym znajduje się miasto partnerskie Katowic, Saint-Etienne.
Głównymi organizatorami misji i jej koordynatorami były Izba Handlowo-Przemysłowa w Saint-Etienne oraz Bank CIC Lyonnaise Banque. Celem misji było doprowadzenie do współpracy handlowej między przedsiębiorstwami francuskimi, które wzięły w niej udział, a polskimi podmiotami zainteresowanymi wymianą gospodarczą z Francją.

Szkolenie "Wszystko o księgowości francuskiej" - 12 lutego 2008 r.

Dnia 12 lutego 2008 w Domu Miasta Saint – Etienne odbyło się szkolenie „Specyfika księgowości francuskiej oraz podstawowe aspekty prawa podatkowego i socjalnego we Francji”. Spotkanie prowadziła Pani Maria Skarzynska, Biegły Rewident i Ekspert Księgowy w kancelarii JAP INTERNATIONAL w Paryżu. Współorganizatorem była Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Główne tematy spotkania – księgowość oraz prawo pracy we Francji – podzielone zostały na mniejsze działy, a następnie szczegółowo omówione przez zaproszoną specjalistkę.

Seminarium « Katowice : aglomeracje w procesie dynamicznych przemian ekonomicznych » - 10 grudnia 2007 r.

Z inicjatywy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej we Francji 10 grudnia 2007 roku w siedzibie Ambasady odbyło się międzynarodowe seminarium promujące miasto Katowice przed potencjalnymi francuskimi inwestorami. 
Wcześniej w Paryżu miały okazję zaprezentować się takie polskie miasta jak Wrocław czy Łódz. Nadszedł więc i czas na stolicę Górnego Śląska, tj. Katowice. Seminarium współorganizowane było przez Ambasadę Polską w Paryżu, Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji oraz Miasto Katowice.

Szkolenie "Jakie warunki musi spełnić polski przedsiębiorca, aby mógł swobodnie świadczyć swoje usługi na terenie Francji" - 10 maj 2007 r.

W pierwszych dniach maja br. Dom Miasta Saint Etienne zorganizował szkolenie na temat warunków, jakie musi spełnić polski przedsiębiorca, aby mógł swobodnie świadczyć swoje usługi na terenie Francji.
Szkolenie odbyło się 10 maja 2007 od godziny 10tej do około godziny 14tej w siedzibie Domu i składało się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, poświęcona swobodnemu przepływowi usług w prawie wspólnotowym oraz świadczeniu usług przez przedsiębiorstwa polskie we Francji została poprowadzona przez Panią Agatę Bulską-Laine, prawnika z paryskiej kancelarii prawnej ReedSmith Rambaud Charot, specjalizującą się w prawie handlowym, międzynarodowym oraz w prawie wspólnotowym. Po krótkiej przerwie na kawę miało miejsce wystąpienie pani Anny Muzyczuk, przedstawiciela Centrum Euro Info przy GARR i dotyczyło wsparcia Unii Europejskiej przy wchodzeniu na nowe rynki.
Szkolenie spotkało się z dość dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców śląskich. Przybyli goście poszukiwali konkretnych odpowiedzi na zagadnienia związane z wysłaniem ich pracowników do Francji, a nawet koniecznych do wypełnienia formularzy. Obie prelegentki starały się wyczerpująco odpowiedzieć na zadawane im pytania.

Szkolenie „Savoir vivre w dyplomacji i w biznesie”- 7 maj 2007 r.

Dnia 7 maja o godzinie 17.00 w Domu Miasta Saint- Etienne odbyło sie spotkanie zorganizowane przez członków Śląskiej Izby Młodych Przedsiębiorców, Forum Młodych Dyplomatów oraz przez Stowarzyszenie Domu Miasta Saint- Etienne.
Wiądącym tematem był ‘’Savoir vivre w dyplomacji i w biznesie’’. Swoje wystąpienia kolejno zaprezentowali Pan Tadeusz Biedzki - konsul honorowy Łotwy, Pani Dorota Kocot – wykładowca Akademii Młodych Dyplomatów oraz Pan Andrzej Wożniak- sommalier. Wykłady dotyczyły zasad, obyczajów różnych kręgów a także kultur, których znajomość jest niezbędna w dziedzinie dyplomacji i biznesu. Ostatni punt programu - wykład Pana Andrzeja Wożniaka, poświęcony kulturze wina, był połączony z degustacją różnych gatunków wina i serów. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Najważniejsze zagadnienia, potrzebne informacje dotyczące zasad savoir vivre zostały zawarte w formie biuletynu, który otrzymał każdy z uczstników.

Seminarium Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych - 19 czerwca 2006 roku

W dniu 19 czerwca w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach odbyło się seminarium zatytułowane « Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych ». 
Szkolenie zostało zorganizowane przez Dom Miasta Saint-Etienne we współpracy z Euro Info Centre oraz Szkołą Języków obcych i Komunikacji Międzykulturowej THE LINK. Część merytoryczna seminarium, którą prowadziła Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, skierowana była do polskich i francuskich przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi partnerami. Spotkanie to stanowiło kontynuację cyklu szkoleń organizowanych już od kilku lat przez Dom Miasta Saint-Etienne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kulturą organizacyjną na styku Polski i Francji.

Seminarium „Polak-Francuz, dwa bratanki” - 1 marca 2006

W dniu 1-go marca 2006 roku, w Domu Saint-Etienne w Katowicach odbyła się konferencja zatytułowana „Polak-Francuz, dwa bratanki”. Spotkanie to, inaugurujące Dni Frankofonii, poruszało tematykę relacji między Polakami i Francuzami w środowisku zawodowym. 
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem przygotowanym przez Pana Michała Kurtykę, w którym przypomniał on o odwiecznych więziach polityczno-historycznych łączących Polaków i Francuzów.
Dlaczego tak wiele mówi się o tym po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1-go maja 2004 roku. Czyżby po wielu wiekach wspólnej historii już nas nic nie łączyło? Czyżby lata wzajemnej współpracy i zrozumienia odeszły w zapomnienie?