Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Seminarium Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym (...) - 16 maja 2013 r.

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach był inicjatorem seminarium dla Przedsiębiorców, które odbyło się 16 maja 2013 r. w Katowicach w innowacyjnym budynku Goeppert-Mayer przy ul. Konduktorskiej 33.
Seminarium zatytułowanie było: „Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym oraz Efektywna współpraca z francuskim partnerem biznesowym - dobre praktyki”.
Głównym celem seminarium było podzielenie się z uczestnikami doświadczeniami w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-francuskich. 

Wizyta Ambasadora Francji - 13-15 maja 2013 r.

W związku z kolejną edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego (13-15 maja 2013) w Katowicach przebywał z delegacją Ambasador Republiki Francuskiej, Pan Pierre Buhler, któremu towarzyszył między innymi Konsul Generalny, Pan Alexis Chahtahtinsky.
Podczas swojej wizyty Ambasador wziął udział w obradach i panelach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, spotkał się z władzami województwa śląskiego oraz Prezydentem miasta Katowice, Panem Piotrem Uszokiem.
 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - 25 kwietnia 2013 r.

Spotkanie poświęcone było Wolontariatowi Międzynarodowemu w firmach francuskich, unikatowemu narzędziu kierowanemu dla firm francuskich poszukujących możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.
Gości powitali organizatorzy: Karl Zangerle (Alliance Française), Michel Oldenburg (Ubifrance) oraz Christophe Saby (DMSEK).
 
Po części powitalnej zgromadzeni wysłuchali prezentacji Pana Michela Oldenburga, który zaprezentował rozwiązania proponowane w ramach VIE (Volontariat International en Entreprise). Wystąpienie to wzbogaciły dodatkowo relacje osób, które funkcjonowały wcześniej w ramach wolontariatu i które podzieliły się swoimi doświadczeniami.
Następnie uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek, w ramach którego mieli okazję podyskutować poszerzając swoje kontakty biznesowe.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu - 30 października 2012 r.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu pt. Kreatywność i przedsiębiorczość a nowe oblicza poprzemysłowych aglomeracji. Katowice i Saint-Etienne w XXI wieku w Centrum Kultury Katowice. Spotkanie miało na celu ukazanie przemian dokonujących się w obu miastach partnerskich oraz roli, jaką może w tym zakresie odegrać Design, jako narzędzie umożliwiające współpracę świata sztuki oraz gospodarki. Pomysł na zorganizowanie tego niezwykłego spotkania narodził się w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, a jego partnerami organizacyjnymi byli Centrum Kultury Katowice, Miasto Katowice oraz Miasto Saint-Etienne

Projekt współpracy klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne

Katowice i Saint-Etienne są miastami partnerskimi od 1994 roku natomiast od 1998 roku działa w Katowicach polsko-francuska instytucja, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, którego celem jest rozwijanie współpracy społeczno-kulturalnej, ale przede wszystkim gospodarczej między miastami partnerskimi i ich regionami.
Miasto Saint-Etienne podobnie jak Katowice, było miastem przemysłu ciężkiego. Dziś Saint-Etienne jest europejską stolicą wzornictwa przemysłowego oraz miejscem rozwijana nowoczesnych technologii w funkcjonujących w mieście i regionie klastrach. Katowice stawiają na rozwój nowoczesnych technologii i usług, aspirującą do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
 
Ponieważ jednym z kluczowych priorytetów Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach jest wspieranie współpracy i wymiany gospodarczej między miastami partnerskimi, na przełomie lat 2009 i 2010 przeprowadzona została ekspertyza mająca na celu wskazanie kluczowych w obu miastach i regionach sektorów gospodarczych, które mógłby się stać
płaszczyzną współpracy ekonomicznej.
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano następujące sektory, jako najbardziej rokujące na przyszłą współpracę:
1.Sektor energooszczędności i odnawialnych źródeł energii
2.Sektor produktów i usług medycznych
3. Sektor lotniczy i mechaniczny w połączeniu z technologią kompozytową.
W roku 2011 przystąpiono do działań mających na celu nawiązanie pierwszych kontaktów między polskimi i francuskimi partnerami z wyselekcjonowanych branży.
 

Podsumowanie pierwszego „polsko-francuskiego spotkania noworocznego” - 27 stycznia 2011

Pierwsze tego typu spotkanie noworoczne dla firm francuskich działających na Śląsku i firm polskich zainteresowanych rynkiem francuskim, odbyło się w dniu 27 stycznia 2011 roku w hotelu Angelo.
 
Podczas spotkania poruszony był temat: „Inwestowanie w pracownika, szanse i zagrożenia”.
Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji, Work Express Sp. z o.o, Kancelaria KKP Kotulski Köhler Przybysz, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Patronat nad konferencją objęli: Urząd Miasta Katowice, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Hotel Angelo oraz Steria Polska Sp. z o.o.
Udział w spotkaniu potwierdziło 47 firm, z czego uczestniczyło 35 osób. Wśród obecnych firm byly: Lukas Bank-Credit Agricole, Delta Plus, Prevoir Vie- Groupe, Steria, Capgemini etc.
Spotkanie było podzielone na dwie części: konferencja poświęcona tematowi spotkania oraz rozmowy w kuluarach. Wszystkich gości powitała Urszula Majorkiewicz oraz Michał Soja. Następnie głos zabrali pozostali organizatorzy oraz Prezydent Miasta Katowice, Piotr Uszok. Merytorycznie wystąpili Michał Soja, Jacek Köhler oraz Bruno Bouquet.
Po części konferencyjnej rozpoczęły się rozmowy przy lampce wina i cateringu zorganizowanym przez Hotel Angelo.

Misja handlowa francuskich przedsiębiorstw – 10-15 października 2009

Między 10 a 15 października gościła w Polsce misja handlowa z udziałem francuskich przedsiębiorców między innymi z Regionu Rodan Alpy, w którym znajduje się miasto partnerskie Katowic, Saint-Etienne.
Głównymi organizatorami misji i jej koordynatorami były Izba Handlowo-Przemysłowa w Saint-Etienne oraz Bank CIC Lyonnaise Banque. Celem misji było doprowadzenie do współpracy handlowej między przedsiębiorstwami francuskimi, które wzięły w niej udział, a polskimi podmiotami zainteresowanymi wymianą gospodarczą z Francją.

Szkolenie "Wszystko o księgowości francuskiej" - 12 lutego 2008 r.

Dnia 12 lutego 2008 w Domu Miasta Saint – Etienne odbyło się szkolenie „Specyfika księgowości francuskiej oraz podstawowe aspekty prawa podatkowego i socjalnego we Francji”. Spotkanie prowadziła Pani Maria Skarzynska, Biegły Rewident i Ekspert Księgowy w kancelarii JAP INTERNATIONAL w Paryżu. Współorganizatorem była Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego.
Główne tematy spotkania – księgowość oraz prawo pracy we Francji – podzielone zostały na mniejsze działy, a następnie szczegółowo omówione przez zaproszoną specjalistkę.

Seminarium « Katowice : aglomeracje w procesie dynamicznych przemian ekonomicznych » - 10 grudnia 2007 r.

Z inicjatywy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej we Francji 10 grudnia 2007 roku w siedzibie Ambasady odbyło się międzynarodowe seminarium promujące miasto Katowice przed potencjalnymi francuskimi inwestorami. 
Wcześniej w Paryżu miały okazję zaprezentować się takie polskie miasta jak Wrocław czy Łódz. Nadszedł więc i czas na stolicę Górnego Śląska, tj. Katowice. Seminarium współorganizowane było przez Ambasadę Polską w Paryżu, Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji oraz Miasto Katowice.

Szkolenie "Jakie warunki musi spełnić polski przedsiębiorca, aby mógł swobodnie świadczyć swoje usługi na terenie Francji" - 10 maj 2007 r.

W pierwszych dniach maja br. Dom Miasta Saint Etienne zorganizował szkolenie na temat warunków, jakie musi spełnić polski przedsiębiorca, aby mógł swobodnie świadczyć swoje usługi na terenie Francji.
Szkolenie odbyło się 10 maja 2007 od godziny 10tej do około godziny 14tej w siedzibie Domu i składało się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, poświęcona swobodnemu przepływowi usług w prawie wspólnotowym oraz świadczeniu usług przez przedsiębiorstwa polskie we Francji została poprowadzona przez Panią Agatę Bulską-Laine, prawnika z paryskiej kancelarii prawnej ReedSmith Rambaud Charot, specjalizującą się w prawie handlowym, międzynarodowym oraz w prawie wspólnotowym. Po krótkiej przerwie na kawę miało miejsce wystąpienie pani Anny Muzyczuk, przedstawiciela Centrum Euro Info przy GARR i dotyczyło wsparcia Unii Europejskiej przy wchodzeniu na nowe rynki.
Szkolenie spotkało się z dość dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców śląskich. Przybyli goście poszukiwali konkretnych odpowiedzi na zagadnienia związane z wysłaniem ich pracowników do Francji, a nawet koniecznych do wypełnienia formularzy. Obie prelegentki starały się wyczerpująco odpowiedzieć na zadawane im pytania.