Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Projekt współpracy klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne

Katowice i Saint-Etienne są miastami partnerskimi od 1994 roku natomiast od 1998 roku działa w Katowicach polsko-francuska instytucja, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, którego celem jest rozwijanie współpracy społeczno-kulturalnej, ale przede wszystkim gospodarczej między miastami partnerskimi i ich regionami.
Miasto Saint-Etienne podobnie jak Katowice, było miastem przemysłu ciężkiego. Dziś Saint-Etienne jest europejską stolicą wzornictwa przemysłowego oraz miejscem rozwijana nowoczesnych technologii w funkcjonujących w mieście i regionie klastrach. Katowice stawiają na rozwój nowoczesnych technologii i usług, aspirującą do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
 
Ponieważ jednym z kluczowych priorytetów Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach jest wspieranie współpracy i wymiany gospodarczej między miastami partnerskimi, na przełomie lat 2009 i 2010 przeprowadzona została ekspertyza mająca na celu wskazanie kluczowych w obu miastach i regionach sektorów gospodarczych, które mógłby się stać
płaszczyzną współpracy ekonomicznej.
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano następujące sektory, jako najbardziej rokujące na przyszłą współpracę:
1.Sektor energooszczędności i odnawialnych źródeł energii
2.Sektor produktów i usług medycznych
3. Sektor lotniczy i mechaniczny w połączeniu z technologią kompozytową.
W roku 2011 przystąpiono do działań mających na celu nawiązanie pierwszych kontaktów między polskimi i francuskimi partnerami z wyselekcjonowanych branży.
 

Seminarium „Polak-Francuz, dwa bratanki” - 1 marca 2006

W dniu 1-go marca 2006 roku, w Domu Saint-Etienne w Katowicach odbyła się konferencja zatytułowana „Polak-Francuz, dwa bratanki”. Spotkanie to, inaugurujące Dni Frankofonii, poruszało tematykę relacji między Polakami i Francuzami w środowisku zawodowym. 
Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem przygotowanym przez Pana Michała Kurtykę, w którym przypomniał on o odwiecznych więziach polityczno-historycznych łączących Polaków i Francuzów.
Dlaczego tak wiele mówi się o tym po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1-go maja 2004 roku. Czyżby po wielu wiekach wspólnej historii już nas nic nie łączyło? Czyżby lata wzajemnej współpracy i zrozumienia odeszły w zapomnienie?

Seminarium Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych - 19 czerwca 2006 roku

W dniu 19 czerwca w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach odbyło się seminarium zatytułowane « Skuteczne komunikowanie międzykulturowe oraz zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście kontaktów międzykulturowych ». 
Szkolenie zostało zorganizowane przez Dom Miasta Saint-Etienne we współpracy z Euro Info Centre oraz Szkołą Języków obcych i Komunikacji Międzykulturowej THE LINK. Część merytoryczna seminarium, którą prowadziła Prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, skierowana była do polskich i francuskich przedsiębiorstw współpracujących z międzynarodowymi partnerami. Spotkanie to stanowiło kontynuację cyklu szkoleń organizowanych już od kilku lat przez Dom Miasta Saint-Etienne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i kulturą organizacyjną na styku Polski i Francji.

Szkolenie "Jakie warunki musi spełnić polski przedsiębiorca, aby mógł swobodnie świadczyć swoje usługi na terenie Francji" - 10 maj 2007 r.

W pierwszych dniach maja br. Dom Miasta Saint Etienne zorganizował szkolenie na temat warunków, jakie musi spełnić polski przedsiębiorca, aby mógł swobodnie świadczyć swoje usługi na terenie Francji.
Szkolenie odbyło się 10 maja 2007 od godziny 10tej do około godziny 14tej w siedzibie Domu i składało się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza, poświęcona swobodnemu przepływowi usług w prawie wspólnotowym oraz świadczeniu usług przez przedsiębiorstwa polskie we Francji została poprowadzona przez Panią Agatę Bulską-Laine, prawnika z paryskiej kancelarii prawnej ReedSmith Rambaud Charot, specjalizującą się w prawie handlowym, międzynarodowym oraz w prawie wspólnotowym. Po krótkiej przerwie na kawę miało miejsce wystąpienie pani Anny Muzyczuk, przedstawiciela Centrum Euro Info przy GARR i dotyczyło wsparcia Unii Europejskiej przy wchodzeniu na nowe rynki.
Szkolenie spotkało się z dość dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców śląskich. Przybyli goście poszukiwali konkretnych odpowiedzi na zagadnienia związane z wysłaniem ich pracowników do Francji, a nawet koniecznych do wypełnienia formularzy. Obie prelegentki starały się wyczerpująco odpowiedzieć na zadawane im pytania.

Szkolenie „Savoir vivre w dyplomacji i w biznesie”- 7 maj 2007 r.

Dnia 7 maja o godzinie 17.00 w Domu Miasta Saint- Etienne odbyło sie spotkanie zorganizowane przez członków Śląskiej Izby Młodych Przedsiębiorców, Forum Młodych Dyplomatów oraz przez Stowarzyszenie Domu Miasta Saint- Etienne.
Wiądącym tematem był ‘’Savoir vivre w dyplomacji i w biznesie’’. Swoje wystąpienia kolejno zaprezentowali Pan Tadeusz Biedzki - konsul honorowy Łotwy, Pani Dorota Kocot – wykładowca Akademii Młodych Dyplomatów oraz Pan Andrzej Wożniak- sommalier. Wykłady dotyczyły zasad, obyczajów różnych kręgów a także kultur, których znajomość jest niezbędna w dziedzinie dyplomacji i biznesu. Ostatni punt programu - wykład Pana Andrzeja Wożniaka, poświęcony kulturze wina, był połączony z degustacją różnych gatunków wina i serów. Spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Najważniejsze zagadnienia, potrzebne informacje dotyczące zasad savoir vivre zostały zawarte w formie biuletynu, który otrzymał każdy z uczstników.

Seminarium « Katowice : aglomeracje w procesie dynamicznych przemian ekonomicznych » - 10 grudnia 2007 r.

Z inicjatywy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej we Francji 10 grudnia 2007 roku w siedzibie Ambasady odbyło się międzynarodowe seminarium promujące miasto Katowice przed potencjalnymi francuskimi inwestorami. 
Wcześniej w Paryżu miały okazję zaprezentować się takie polskie miasta jak Wrocław czy Łódz. Nadszedł więc i czas na stolicę Górnego Śląska, tj. Katowice. Seminarium współorganizowane było przez Ambasadę Polską w Paryżu, Polską Izbę Handlowo-Przemysłową we Francji oraz Miasto Katowice.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu - 30 października 2012 r.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu pt. Kreatywność i przedsiębiorczość a nowe oblicza poprzemysłowych aglomeracji. Katowice i Saint-Etienne w XXI wieku w Centrum Kultury Katowice. Spotkanie miało na celu ukazanie przemian dokonujących się w obu miastach partnerskich oraz roli, jaką może w tym zakresie odegrać Design, jako narzędzie umożliwiające współpracę świata sztuki oraz gospodarki. Pomysł na zorganizowanie tego niezwykłego spotkania narodził się w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, a jego partnerami organizacyjnymi byli Centrum Kultury Katowice, Miasto Katowice oraz Miasto Saint-Etienne

Sesja pt. Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia - 11 października 2016 r.

Polsko-francuski panel podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w dniu 11 października 2016
Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia

 

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP)

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.

Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy.
 
Więcej informacji o MIP >>>

Warsztaty z udziałem Mixer’a z Saint-Etienne - 9 - 10 kwietnia 2017 r.

Organizacja wizyty studyjnej i wymiany doświadczeń między Mixer’em z Saint-Etienne będącym inkubatorem przemysłów kreatywnych, działającym przy Cite du Design w Saint-Etienne, a podmiotami planującymi uruchomienie w Katowicach projektów o zbliżonym charakterze:
1/ Spin Place – inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2/ Centrum Innowacji Katowice – inicjatywa Urzędu Miasta Katowice

Strona francuska była reprezentowana przez:
Dominique PARET – Wicedyrektor Saint-Etienne Métropole ds. Nauczania, Badań, Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Lucie DELSART Kierownik Działu Przedsiębiorczości Saint-Etienne Métropole
Sandrine CHICHARD Kierownik Projektu Wsparcia Innowacyjności Saint-Etienne Métropole

Przeprowadzone na Uniwersytecie Śląskiem dwudniowe warsztaty miały na celu zaprezentowanie doświadczeń francuskich oraz podjęcie próby wspólnego wypracowania strategii rozwoju i współpracy w ramach inicjatyw Urzędu Miasta i Uniwersytetu Śląskiego.