Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP)

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.

Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy.
 
Więcej informacji o MIP >>>

Warsztaty z udziałem "Mixera" z Saint-Etienne - 9 - 10 kwietnia 2017 r.

Organizacja wizyty studyjnej i wymiany doświadczeń między Mixer’em z Saint-Etienne będącym inkubatorem przemysłów kreatywnych, działającym przy Cite du Design w Saint-Etienne, a podmiotami planującymi uruchomienie w Katowicach projektów o zbliżonym charakterze:
1/ Spin Place – inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2/ Centrum Innowacji Katowice – inicjatywa Urzędu Miasta Katowice

Strona francuska była reprezentowana przez:
Dominique PARET – Wicedyrektor Saint-Etienne Métropole ds. Nauczania, Badań, Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Lucie DELSART Kierownik Działu Przedsiębiorczości Saint-Etienne Métropole
Sandrine CHICHARD Kierownik Projektu Wsparcia Innowacyjności Saint-Etienne Métropole

Przeprowadzone na Uniwersytecie Śląskiem dwudniowe warsztaty miały na celu zaprezentowanie doświadczeń francuskich oraz podjęcie próby wspólnego wypracowania strategii rozwoju i współpracy w ramach inicjatyw Urzędu Miasta i Uniwersytetu Śląskiego.

 

Sesja pt. Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia - 11 października 2016 r.

Polsko-francuski panel podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w dniu 11 października 2016
Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia

 

Seminarium "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia" - 9 czerwca 2016 r.

W dniu 9 czerwca 2016 w Katowicach odbyła się już IV edycja Forum poświęcona oddelegowaniu pt.  "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia"

Seminarium Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym (...) - 16 maja 2013 r.

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach był inicjatorem seminarium dla Przedsiębiorców, które odbyło się 16 maja 2013 r. w Katowicach w innowacyjnym budynku Goeppert-Mayer przy ul. Konduktorskiej 33.
Seminarium zatytułowanie było: „Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym oraz Efektywna współpraca z francuskim partnerem biznesowym - dobre praktyki”.
Głównym celem seminarium było podzielenie się z uczestnikami doświadczeniami w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-francuskich. 

Wizyta Ambasadora Francji - 13-15 maja 2013 r.

W związku z kolejną edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego (13-15 maja 2013) w Katowicach przebywał z delegacją Ambasador Republiki Francuskiej, Pan Pierre Buhler, któremu towarzyszył między innymi Konsul Generalny, Pan Alexis Chahtahtinsky.
Podczas swojej wizyty Ambasador wziął udział w obradach i panelach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, spotkał się z władzami województwa śląskiego oraz Prezydentem miasta Katowice, Panem Piotrem Uszokiem.
 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - 25 kwietnia 2013 r.

Spotkanie poświęcone było Wolontariatowi Międzynarodowemu w firmach francuskich, unikatowemu narzędziu kierowanemu dla firm francuskich poszukujących możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.
Gości powitali organizatorzy: Karl Zangerle (Alliance Française), Michel Oldenburg (Ubifrance) oraz Christophe Saby (DMSEK).
 
Po części powitalnej zgromadzeni wysłuchali prezentacji Pana Michela Oldenburga, który zaprezentował rozwiązania proponowane w ramach VIE (Volontariat International en Entreprise). Wystąpienie to wzbogaciły dodatkowo relacje osób, które funkcjonowały wcześniej w ramach wolontariatu i które podzieliły się swoimi doświadczeniami.
Następnie uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek, w ramach którego mieli okazję podyskutować poszerzając swoje kontakty biznesowe.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu - 30 października 2012 r.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu pt. Kreatywność i przedsiębiorczość a nowe oblicza poprzemysłowych aglomeracji. Katowice i Saint-Etienne w XXI wieku w Centrum Kultury Katowice. Spotkanie miało na celu ukazanie przemian dokonujących się w obu miastach partnerskich oraz roli, jaką może w tym zakresie odegrać Design, jako narzędzie umożliwiające współpracę świata sztuki oraz gospodarki. Pomysł na zorganizowanie tego niezwykłego spotkania narodził się w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, a jego partnerami organizacyjnymi byli Centrum Kultury Katowice, Miasto Katowice oraz Miasto Saint-Etienne

Projekt współpracy klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne

Katowice i Saint-Etienne są miastami partnerskimi od 1994 roku natomiast od 1998 roku działa w Katowicach polsko-francuska instytucja, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, którego celem jest rozwijanie współpracy społeczno-kulturalnej, ale przede wszystkim gospodarczej między miastami partnerskimi i ich regionami.
Miasto Saint-Etienne podobnie jak Katowice, było miastem przemysłu ciężkiego. Dziś Saint-Etienne jest europejską stolicą wzornictwa przemysłowego oraz miejscem rozwijana nowoczesnych technologii w funkcjonujących w mieście i regionie klastrach. Katowice stawiają na rozwój nowoczesnych technologii i usług, aspirującą do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
 
Ponieważ jednym z kluczowych priorytetów Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach jest wspieranie współpracy i wymiany gospodarczej między miastami partnerskimi, na przełomie lat 2009 i 2010 przeprowadzona została ekspertyza mająca na celu wskazanie kluczowych w obu miastach i regionach sektorów gospodarczych, które mógłby się stać
płaszczyzną współpracy ekonomicznej.
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano następujące sektory, jako najbardziej rokujące na przyszłą współpracę:
1.Sektor energooszczędności i odnawialnych źródeł energii
2.Sektor produktów i usług medycznych
3. Sektor lotniczy i mechaniczny w połączeniu z technologią kompozytową.
W roku 2011 przystąpiono do działań mających na celu nawiązanie pierwszych kontaktów między polskimi i francuskimi partnerami z wyselekcjonowanych branży.
 

Podsumowanie pierwszego „polsko-francuskiego spotkania noworocznego” - 27 stycznia 2011

Pierwsze tego typu spotkanie noworoczne dla firm francuskich działających na Śląsku i firm polskich zainteresowanych rynkiem francuskim, odbyło się w dniu 27 stycznia 2011 roku w hotelu Angelo.
 
Podczas spotkania poruszony był temat: „Inwestowanie w pracownika, szanse i zagrożenia”.
Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Polska Izba Handlowo-Przemysłowa we Francji, Work Express Sp. z o.o, Kancelaria KKP Kotulski Köhler Przybysz, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach. Patronat nad konferencją objęli: Urząd Miasta Katowice, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Hotel Angelo oraz Steria Polska Sp. z o.o.
Udział w spotkaniu potwierdziło 47 firm, z czego uczestniczyło 35 osób. Wśród obecnych firm byly: Lukas Bank-Credit Agricole, Delta Plus, Prevoir Vie- Groupe, Steria, Capgemini etc.
Spotkanie było podzielone na dwie części: konferencja poświęcona tematowi spotkania oraz rozmowy w kuluarach. Wszystkich gości powitała Urszula Majorkiewicz oraz Michał Soja. Następnie głos zabrali pozostali organizatorzy oraz Prezydent Miasta Katowice, Piotr Uszok. Merytorycznie wystąpili Michał Soja, Jacek Köhler oraz Bruno Bouquet.
Po części konferencyjnej rozpoczęły się rozmowy przy lampce wina i cateringu zorganizowanym przez Hotel Angelo.