Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP) połączony ze spotkaniem członków Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) (17-19 października 2018)

EKMŚP to największe w regionie wydarzenie poświęcone rozwojowi gospodarczemu ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla małych i średnich firm. Tegoroczna ósma edycja zgromadziła ponad 6,5 tys. uczestników w tym wielu gości zagranicznych. Poza seminariami i sesjami tematycznymi biorący udział w Kongresie przedsiębiorcy mogli nawiązać cenne kontakty podczas darmowych sesji B2B.

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP)

Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.

Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy.
 
Więcej informacji o MIP >>>

Warsztaty z udziałem "Mixera" z Saint-Etienne - 9 - 10 kwietnia 2017 r.

Organizacja wizyty studyjnej i wymiany doświadczeń między Mixer’em z Saint-Etienne będącym inkubatorem przemysłów kreatywnych, działającym przy Cite du Design w Saint-Etienne, a podmiotami planującymi uruchomienie w Katowicach projektów o zbliżonym charakterze:
1/ Spin Place – inicjatywa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
2/ Centrum Innowacji Katowice – inicjatywa Urzędu Miasta Katowice

Strona francuska była reprezentowana przez:
Dominique PARET – Wicedyrektor Saint-Etienne Métropole ds. Nauczania, Badań, Innowacyjności i Przedsiębiorczości
Lucie DELSART Kierownik Działu Przedsiębiorczości Saint-Etienne Métropole
Sandrine CHICHARD Kierownik Projektu Wsparcia Innowacyjności Saint-Etienne Métropole

Przeprowadzone na Uniwersytecie Śląskiem dwudniowe warsztaty miały na celu zaprezentowanie doświadczeń francuskich oraz podjęcie próby wspólnego wypracowania strategii rozwoju i współpracy w ramach inicjatyw Urzędu Miasta i Uniwersytetu Śląskiego.

 

Sesja pt. Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia - 11 października 2016 r.

Polsko-francuski panel podczas VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w dniu 11 października 2016
Metropolie dla przedsiębiorczości. Polskie oczekiwania i europejskie doświadczenia

 

Seminarium "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia" - 9 czerwca 2016 r.

W dniu 9 czerwca 2016 w Katowicach odbyła się już IV edycja Forum poświęcona oddelegowaniu pt.  "Zasady oddelegowania: Francja, Niemcy i Belgia"

Seminarium Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym (...) - 16 maja 2013 r.

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach był inicjatorem seminarium dla Przedsiębiorców, które odbyło się 16 maja 2013 r. w Katowicach w innowacyjnym budynku Goeppert-Mayer przy ul. Konduktorskiej 33.
Seminarium zatytułowanie było: „Zarządzanie należnościami w obrocie międzynarodowym i wspólnotowym oraz Efektywna współpraca z francuskim partnerem biznesowym - dobre praktyki”.
Głównym celem seminarium było podzielenie się z uczestnikami doświadczeniami w zakresie międzynarodowej współpracy gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów polsko-francuskich. 

Wizyta Ambasadora Francji - 13-15 maja 2013 r.

W związku z kolejną edycją Europejskiego Kongresu Gospodarczego (13-15 maja 2013) w Katowicach przebywał z delegacją Ambasador Republiki Francuskiej, Pan Pierre Buhler, któremu towarzyszył między innymi Konsul Generalny, Pan Alexis Chahtahtinsky.
Podczas swojej wizyty Ambasador wziął udział w obradach i panelach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, spotkał się z władzami województwa śląskiego oraz Prezydentem miasta Katowice, Panem Piotrem Uszokiem.
 

Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców - 25 kwietnia 2013 r.

Spotkanie poświęcone było Wolontariatowi Międzynarodowemu w firmach francuskich, unikatowemu narzędziu kierowanemu dla firm francuskich poszukujących możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych.
Gości powitali organizatorzy: Karl Zangerle (Alliance Française), Michel Oldenburg (Ubifrance) oraz Christophe Saby (DMSEK).
 
Po części powitalnej zgromadzeni wysłuchali prezentacji Pana Michela Oldenburga, który zaprezentował rozwiązania proponowane w ramach VIE (Volontariat International en Entreprise). Wystąpienie to wzbogaciły dodatkowo relacje osób, które funkcjonowały wcześniej w ramach wolontariatu i które podzieliły się swoimi doświadczeniami.
Następnie uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek, w ramach którego mieli okazję podyskutować poszerzając swoje kontakty biznesowe.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu - 30 października 2012 r.

Pierwsze Śląskie Spotkanie Sztuki i Biznesu pt. Kreatywność i przedsiębiorczość a nowe oblicza poprzemysłowych aglomeracji. Katowice i Saint-Etienne w XXI wieku w Centrum Kultury Katowice. Spotkanie miało na celu ukazanie przemian dokonujących się w obu miastach partnerskich oraz roli, jaką może w tym zakresie odegrać Design, jako narzędzie umożliwiające współpracę świata sztuki oraz gospodarki. Pomysł na zorganizowanie tego niezwykłego spotkania narodził się w Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach, a jego partnerami organizacyjnymi byli Centrum Kultury Katowice, Miasto Katowice oraz Miasto Saint-Etienne

Projekt współpracy klastrów i parków technologicznych z regionu Katowic i Saint-Etienne

Katowice i Saint-Etienne są miastami partnerskimi od 1994 roku natomiast od 1998 roku działa w Katowicach polsko-francuska instytucja, Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach, którego celem jest rozwijanie współpracy społeczno-kulturalnej, ale przede wszystkim gospodarczej między miastami partnerskimi i ich regionami.
Miasto Saint-Etienne podobnie jak Katowice, było miastem przemysłu ciężkiego. Dziś Saint-Etienne jest europejską stolicą wzornictwa przemysłowego oraz miejscem rozwijana nowoczesnych technologii w funkcjonujących w mieście i regionie klastrach. Katowice stawiają na rozwój nowoczesnych technologii i usług, aspirującą do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.
 
Ponieważ jednym z kluczowych priorytetów Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach jest wspieranie współpracy i wymiany gospodarczej między miastami partnerskimi, na przełomie lat 2009 i 2010 przeprowadzona została ekspertyza mająca na celu wskazanie kluczowych w obu miastach i regionach sektorów gospodarczych, które mógłby się stać
płaszczyzną współpracy ekonomicznej.
 
Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazano następujące sektory, jako najbardziej rokujące na przyszłą współpracę:
1.Sektor energooszczędności i odnawialnych źródeł energii
2.Sektor produktów i usług medycznych
3. Sektor lotniczy i mechaniczny w połączeniu z technologią kompozytową.
W roku 2011 przystąpiono do działań mających na celu nawiązanie pierwszych kontaktów między polskimi i francuskimi partnerami z wyselekcjonowanych branży.