Maison de la Ville de Saint-Étienne a Katowice
Dom Miasta Saint-Étienne w Katowicach

Międzynarodowe Forum Przedsiębiorczości, 3 - 7 kwietnia 2018 r.

Działalność Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości (MIP) została zainaugurowana na „Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości”, które odbyło się w Sierre (Szwajcaria) oraz w Saint-Etienne (miasto partnerskie Katowic we Francji) w  dniach od 3 do 7 kwietnia 2018 roku. Forum poświęcone szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz start up’om było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń delegacji 5 miast, tj. Monastyru (Tunezja), Tamatave (Madagaskar), Saint-Etienne (Francja), Sierre (Szwajcaria) oraz Katowic. Punktem kulminacyjnym Forum i jednocześnie jego trwałym efektem było podpisanie protokołu o utworzeniu Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Zobacz program forum >>>

 

 

MIĘDZYNARODOWY INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (MIP)

 
 carte PI mLogo MIP
 
 
Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości (MIP) to inicjatywa miasta Saint-Etienne, której celem jest rozwinięcie międzynarodowej sieci wsparcia przedsiębiorczości w ramach miast partnerskich Saint-Etienne. Celem projektu jest wykorzystanie wieloletniej współpracy miast, rozwiniętych między nimi kanałów komunikacji oraz kapitału zaufania, jako instrumentu wsparcia rozwoju „młodych przedsiębiorstw”. W praktyce chodzi o wskazanie w każdym z miast przestrzeni i osób, które stanowiłyby ogniwa sieciowego inkubatora i umożliwiłyby przedsiębiorcom z każdego z tych miast na szybkie rozpoznanie rynku i nawiązanie kontaktów gospodarczych na lokalnym rynku.
 Międzynarodowy Inkubator Przedsiębiorczości stanowi sieć łączącą uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, izby handlowe oraz zrzeszenia pracodawców 5 miast sygnatariuszy, tj.:
- Sierre (Szwajcaria),
- Tamatave (Madagaskar)
- Monastir (Tunezja)
- Saint-Etienne (Francja)
- Katowice (Polska)