Działalność społeczno-kulturalna
¤ strona główna     « wsteczWspółpraca społeczno-kulturalna miast partnerskich Saint-Etienne i Katowice

Dom Miasta Saint Etienne wspiera inicjatywy propagujące rozwój współpracy społeczno - kulturalnej pomiędzy miastami bliźniaczymi Katowicami i Saint-Etienne, dlatego współpraca społeczno - kulturalna obu miast jest stałym przedmiotem zainteresowania Domu Miasta Saint-Etienne, który wspiera oba urzędy miasta w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć.  

Promocja kultury francuskiej. Jako placówka frankofońska, Dom Miasta Saint-Etienne organizuje akcje mające na celu promocję kultury francuskiej w regionie Śląska. Misja ta realizowana jest poprzez przygotowywanie takich przedsięwzięć jak:

  • wystawy malarskie i fotograficzne;
  • wystawy rzeźbiarskie;
  • koncerty zespołów muzycznych z miast partnerskich;
  • tematyczne wieczory frankofońskie.

Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach tradycyjnie współorganizuje obchody Święta Frankofonii na Śląsku. Instytucja ta jest także organizatorem śląskiej edycji Spotkań z Francją stanowiących cykl przedsięwzięć kulturalnych i seminaryjnych propagujących wśród mieszkańców Katowic kulturę Francji. Przy Domu(...) funkcjonuje klub „Petanque” tradycyjnej francuskiej gry, określanej potocznie w Polsce mianem „gry w bule”.

Wymiany między mieszkańcami. Dom Miasta Saint-Etienne wspiera różne formy wymiany między mieszkańcami miast partnerskich. Współorganizuje wymiany studenckie oraz organizuje wizyty studyjne połączone z ciekawymi spotkaniami oraz zwiedzaniem regionalnych przedsiębiorstw. Dom(...) przygotowuje oficjalne delegacje reprezentantów władz miejskich obu miast.

Działalność dydaktyczno-szkoleniowa. Dom Miasta Saint-Etienne w Katowicach organizuje różnego rodzaju seminaria i konferencje, a także spotkania i szkolenia skierowane do licealistów i studentów mające na celu przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowanie w zjednoczonej Europie i znalezienie swojego miejsca na jej rynku pracy.

Wspieranie przepływu doświadczeń między miastami partnerskimi. Współpraca partnerska miast Katowice i Saint-Etienne dotyczy wielu dziedzin życia społecznego, w których oba miasta mogą wiele wzajemnie się od siebie nauczyć. Jedną z takich dziedzin jest poprzemysłowa transformacja obu miast oraz rewitalizacja ich urbanistyczna struktury. Dom Miasta Saint-Etienne w drodze organizacji seminariów i konferencji stwarza dogodne warunki przepływu cennego doświadczenia.

Reprezentacja i promocja miasta Saint-Etienne w Katowicach i w regionie śląskim. Udział w imprezach targowych i promocyjnych w obu miastach celem podnoszenia świadomości ich mieszkańców w zakresie współpracy miast i wynikających z tego korzyści.

Wspieranie inicjatyw. Wspieranie organizacji i osób, które chciałyby włączyć się w promocję kultury francuskiej na Śląsku i/lub wzbogacić stosunki francusko-polskie ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa miast Katowice i Saint-Etienne:

Na temat konkretnych przedsięwzięć zrealizowanych przez Dom Miasta Saint-Etienne możecie Państwo szerzej przeczytać w zakładkach wydarzenia artystyczne oraz spotkania oficjalne, seminaria i konferencje.

¤ strona główna     « wstecz
projektowanie stron www: dagessa
//