Śląsk - region przyjazny dla inwestorów
¤ strona główna     « wstecz


Śląsk - region atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych

Śląsk liczy ok. 4,7 miliona mieszkańców i jest najgęściej zaludnionym regionem w Polsce (394 mieszk./ km2). Jest to również region najbardziej zurbanizowany w kraju, o czym świadczy fakt, że 80 % ludności Śląska zamieszkuje 67 okolicznych miast (połowa mieszkańców żyje w miejscowościach powyżej 100 000 mieszkańców).

W istocie, region Górnego Śląska prezentuje się niezwykle korzystnie:

 • Katowice, stolica administracyjna województwa śląskiego, są również jednym z najbardziej dynamicznych ośrodków ekonomicznych w Polsce, którego 2/3 powierzchni zajmują tereny zielone.

 • Dobry dostęp do dużych rynków ekonomicznych, również tych zagranicznych:  

  • uprzywilejowana lokalizacja geograficzna na skrzyżowaniu głównych europejskich osi komunikacyjnych (Północ-Południe i Wschód-Zachód)
  • najlepiej rozwinięta infrastruktura w kraju: w pobliżu Katowic zbiegają się główne trasy kolejowe i drogowe, szczególnie ważna jest autostrada A4 ( wschód-zachód), port rzeczny oraz międzynarodowe lotnisko Pyrzowice, które łączy stolicę regionu ze strategicznymi miastami tj. Paryż, Londyn, Frankfurt nad Menem czy Düsseldorf

 • Dobrze wykwalifikowane kadry - Śląsk jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Polsce, pod względem ilościowym jak i jakościowym: sieć trzydziestu uniwersytetów i szkół wyższych, z których wiele ma prestiżowy charakter.

 • Władze regionalne prowadzą dynamiczną politykę inwestycyjną i modernizacyjną: 

  • środowisko przyjazne dla przedsiębiorców
  • specjalna strefa ekonomiczna oferująca inwestorom zagranicznym korzystne warunki, szczególnie fiskalne
  • kwota funduszy europejskich przewidziana na rok 2006 sięga 280 milionów €
  • restrukturyzacja gospodarki skupionej niegdyś wokół górnictwa i przemysłu metalurgicznego poprzez wprowadzanie nowatorskich rozwiązań oraz politykę wspierania małych i średnich przedsiębiorstw
  • konkurencyjne ceny nieruchomości: w odległości 10 km od aglomeracji 1ha kosztuje około 10000 euro, a liczne budynki poprzemysłowe są dostępne w atrakcyjnych cenach
  • niski podatek dla przedsiębiorstw – 19%.

 • Duży napływ inwestorów zagranicznych: około 4,4 tysiąca przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym; na pierwszej pozycji plasuje się produkcja samochodów, drugie miejsce zajmuje sektor nowych technologii.
 • Liczne regiony i miasta mają tu swoje przedstawicielstwa przyczyniając się tym samym do rozwoju Śląska, jak również do nawiązywania wielu nowych kontaktów międzynarodowych.
 • Ukierunkowanie na ochronę środowiska naturalnego daje możliwość rozwoju turystyki oraz poprawy jakości życia.

¤ strona główna     « wstecz
projektowanie stron www: dagessa
//