Działalność skierowana do firm
¤ strona główna     « wstecz


Działalność Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach ma na celu wzmocnienie więzi handlowych i przemysłowych pomiędzy przedsiębiorstwami francuskimi i polskimi.

Nasza instytucja towarzyszy tym przedsiębiorstwom w ich działaniach na rynku międzynarodowym poprzez realizację następujących zdań:

 

INFORMACJA

Wyszukiwanie informacji ekonomicznych zarówno ogólnych, jak i dotyczących określonego sektora gospodarki.


WYSZUKIWANIE PARTNERÓW PRZEMYS?OWYCH I HANDLOWYCH

Przedstawiciel przedsiębiorstwa wraz z Domem Miasta Saint-Etienne przeprowadza diagnostykę rynku w celu wdrożenia odpowiedniego planu działania:


  • Pomoc w wyszukiwaniu partnerów
  • Tworzenie baz danych potencjalnych klientów, kontrahentów i podwykonawców
  • Badania rynku
  • Analiza konkurencji, określanie ceny rynkowej danego produktu, wielkość rynku
  • Misje handlowe
  • Organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami; możliwość wsparcia podczas spotkań ze strony przedstawiciela Domu Miasta Saint-Etienne na prośbę przedsiębiorcy
  • Utrzymywanie współpracy pomiędzy partnerami
  • Pomoc / punktowe interwencje : spotkania i utrzymywanie stałego kontaktu z partnerami, tłumaczenie korespondencji, przekazywanie wiadomości, przygotowywanie pobytu partnerów w Polsce i we Francji
  • Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej (przedstawicielstwo handlowe, filia, itd.)
  • Przygotowanie statutu, pomoc formalna, poszukiwanie lokali


UCZESTNICTWO W TARGACH I SALONACH MI?DZYNARODOWYCH

Pomoc w dopełnieniu formalności i zorganizowaniu stoisk podczas targów i salonów międzynarodowych we Francji i w Polsce


DORADZTWO W REKRUTACJI PRACOWNIKÓW

Pomoc w selekcji kandydatur i udostępnienie aktualnej bazy danych osób władających językiem francuskim do pracy na zlecenie lub na umowę na czas nieokreślony


BEZP?ATNE ROZSY?ANIE OFERT PRACY I PUBLIKACJA OG?OSZE?

Rozsyłanie ofert pracy i publikacja ogłoszeń handlowych na łamach francuskojęzycznego biuletynu Nouvelles Perspectives Polonaises


ORGANIZACJA SZKOLE? I SEMINARIÓW

Duży wachlarz szkoleń i seminariów z zakresu public relations, zasobów ludzkich, różnic między kulturowych, itd.

¤ strona główna     « wstecz
projektowanie stron www: dagessa
//